BESAŞ EKMEK BAYİLİĞİ

DEVİR ETME /DEVİR ALMA İŞLEMİ UYGULAMA YÖNTEMİ

 

MARKET TİPİ BAYİLER

MARKET TİPİ SATIŞ NOKTASI İÇİN

DEVİR EDEN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Bayiliği devir edeceğine dair Besaş Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirir.

2 – Besaş’a ait olan varsa bütün borçlarının ödemesini yapar.

 

DEVİR EDEN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Devir alma/devir etme işlemleri sürer iken oluşmuş yeni borç var ise ödemesi yapılır.

2 – Altı aylık cirosunun % 1’ si kadar devir hakkı bedelini Besaş’a öder.

3 – Besaş da bulunan kıymetli evrakı var ise geri alır. Veya imha ettirir.

 

DEVİR ALAN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Devir alacağı satış noktası için Besaş’a gelerek veya internet üzerinden www.besasekmek.com.tr  adresinden bayilik müracaat formu doldurur.

2 – Bayii adayına sevkiyat, siparişler, ekmek kuponu ve iadeler konusunda bilgilendirme yapılır.

3 – Aşağıdaki evrakları hazırlayıp şirketimize teslim etmesinden sonra bayilik sözleşmesi hazırlanır.

a) İkametgâh (muhtarlıktan)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) 3 adet vesikalık resim

d) Vergi levhası fotokopisi

e) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi

f) İşletme kayıt belgesi fotokopisi

g) Oda faaliyet belgesi fotokopisi

h) Yazarkasa fişi (bedelsiz 1 adet)

7 – Hazırlanan sözleşme üst yönetime onaya çıkartılır.

8 – Onaylanan sözleşmenin fotokopisi bayii adayına verilir.

 

DEVİR ALAN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Sözleşmenin ve vergi levhasının fotokopisi ile Vakıflar bankası Cumhuriyet şubesinde DBS hesabı açtırarak 2000 TL peşin teminat yatırır.

2– Yatırdığı paranın dekont’unu, Besaş’a getirir.

3– İlçe Tarım Müdürlüğüne vergi levhasının fotokopisi ile giderek, işletme kayıt belgesi çıkartır.(Yok ise)

4– Satış noktasında Besaş’a ait demirbaş var ise, bunların bedeli kadar bayii adayından senet alınır.

5– Evraklar tamamlandıktan sonra sevkiyat yapılır.

                                                                                                                    

 

BESAŞ EKMEK BAYİLİĞİ
DEVİR ETME /DEVİR ALMA İŞLEMİ UYGULAMA YÖNTEMİ

 

REYON TİPİ BAYİLER

BÜFE TİPİ SATIŞ NOKTASI İÇİN

DEVİR EDEN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Bayiliği devir edeceğine dair Besaş Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirir.

2 – Besaş’a ait olan varsa bütün borçlarının ödemesini yapar.

 

DEVİR EDEN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Satış noktasının bulunduğu yer Belediyeye ait ise, işgaliyenin kendi üzerinden kaldırılıp yeni bayii adayının üzerine devir edilmesi talebinde bulunmak. (Dilekçe ile)

Devir alan bayii adayı da ilgili belediyeye işgaliye talebi için ilgili belediyeye müracaat edecektir.(Dilekçe ile)

2 – Devir alma/devir etme işlemleri sürer iken oluşmuş yeni borç var ise ödemesi yapılır.

3 – Altı aylık cirosunun % 2’ si kadar devir hakkı bedelini Besaş’a öder.

 

DEVİR ALAN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1– Devir alacağı satış noktası için Besaş’a gelerek veya internet üzerinden www.besasekmek.com.tr  adresinden bayilik müracaat formu doldurur.

2 – Bayii adayına sevkiyat, siparişler, ekmek kuponu ve iadeler konusunda bilgilendirme yapılır.

3 – Aşağıdaki evrakları hazırlayıp şirketimize teslim etmesinden sonra bayilik sözleşmesi hazırlanır.

a)İkametgâh (muhtarlıktan)

b)Nüfus cüzdan fotokopisi

c)3 adet vesikalık resim

 

DEVİR ALAN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – İlgili Belediyeden işgaliye devri için talep de bulunur.(Devir eden 2. Aşama işlemleri madde 1)

2 – İlgili Belediyeden işgaliye devrinin yapıldığına dair sözleşmeyi Besaş’a getirir

3– Yönetim tarafından imzalanan sözleşmenin fotokopisi ile bayii adayı vergi levhası çıkartır.

4– Sözleşmenin ve vergi levhasının fotokopisi ile Vakıflar bankası Cumhuriyet şubesinde DBS hesabı açtırarak 5000 TL peşin teminat yatırır.

5 – Yatırdığı paranın dekont’unu, vergi levhasının fotokopisini Besaş’a getirir.

6– Besaş’ın göstereceği sağlık kuruluşunda sağlık tetkiklerini yaptırır.

7– İlçe Tarım Müdürlüğüne vergi levhasının fotokopisi ile giderek, işletme kayıt belgesi çıkartır.

8 – Bayi adayı bütün işlemleri bitirdikten sonra ilgili belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alır.

9 – Evraklar tamamlandıktan sonra sevkiyat yapılır.

Not: İşlemlerden sonra bayii adayı en kısa zamanda satış noktasını dükkâna taşımak için araştırma işine girmelidir.

 

BESAŞ EKMEK BAYİLİĞİ
DEVİR ETME /DEVİR ALMA İŞLEMİ UYGULAMA YÖNTEMİ

 

REYON TİPİ BAYİLER

DÜKKÂN TİPİ SATIŞ NOKTASI İÇİN

DEVİR EDEN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Bayiliği devir edeceğine dair Besaş Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirir.

2 – Besaş’a ait olan varsa bütün borçlarının ödemesini yapar.

 

DEVİR EDEN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Devir alma/devir etme işlemleri sürer iken oluşmuş yeni borç var ise ödemesi yapılır.

2 – Altı aylık cirosunun % 2’ si kadar devir hakkı bedelini Besaş’a öder.

3 – Besaş da bulunan kıymetli evrakı var ise geri alır. Veya imha ettirir.

 

DEVİR ALAN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Devir alacağı satış noktası için Besaş’a gelerek veya internet üzerinden www.besasekmek.com.tr  adresinden bayilik müracaat formu doldurur.

2 – Bayii adayına sevkiyat, siparişler, ekmek kuponu ve iadeler konusunda bilgilendirme yapılır.

3 – Aşağıdaki evrakları hazırlayıp şirketimize teslim etmesinden sonra bayilik sözleşmesi hazırlanır.

a) İkametgâh (muhtarlıktan)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) 3 adet vesikalık resim

 

DEVİR ALAN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Satış noktası kiralık ise en az 5 yıllık kira kontratı yaparak besaş’a getirir.(Noter onaylı)

2 – Yönetim tarafından imzalanan sözleşmenin fotokopisi ile bayii adayı vergi levhası çıkartır.

3 – Satış noktasında Besaş’a ait demirbaş var ise, bunların bedeli kadar bayii adayından senet alınır.

4 – Sözleşmenin ve vergi levhasının fotokopisi ile Vakıflar bankası Cumhuriyet şubesinde DBS hesabı açtırarak 5000 TL peşin teminat yatırır.

5 – Yatırdığı paranın dekont’unu, vergi levhasının fotokopisini Besaş’a getirir.

6 – Besaş’ın göstereceği sağlık kuruluşunda sağlık tetkiklerini yaptırır.

7 – İlçe Tarım Müdürlüğüne vergi levhasının fotokopisi ile giderek, işletme kayıt belgesi çıkartır.

8 – Bayi adayı bütün işlemleri bitirdikten sonra ilgili belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alır.

9 – Evraklar tamamlandıktan sonra sevkiyat yapılır.

                                                                                                                   

BESAŞ EKMEK BAYİLİĞİ
DEVİR ETME /DEVİR ALMA İŞLEMİ UYGULAMA YÖNTEMİ

 

REYON TİPİ BAYİLER

DÜKKÂN TİPİ SATIŞ NOKTASI İÇİN

DEVİR EDEN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Bayiliği devir edeceğine dair Besaş Genel Müdürlüğüne dilekçe ile bildirir.

2 – Besaş’a ait olan varsa bütün borçlarının ödemesini yapar.

 

DEVİR EDEN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Devir alma/devir etme işlemleri sürer iken oluşmuş yeni borç var ise ödemesi yapılır.

2 – Altı aylık cirosunun % 2’ si kadar devir hakkı bedelini Besaş’a öder.

3 – Besaş da bulunan kıymetli evrakı var ise geri alır. Veya imha ettirir.

 

DEVİR ALAN: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Devir alacağı satış noktası için Besaş’a gelerek veya internet üzerinden www.besasekmek.com.tr  adresinden bayilik müracaat formu doldurur.

2 – Bayii adayına sevkiyat, siparişler, ekmek kuponu ve iadeler konusunda bilgilendirme yapılır.

3 – Aşağıdaki evrakları hazırlayıp şirketimize teslim etmesinden sonra bayilik sözleşmesi hazırlanır.

a) İkametgâh (muhtarlıktan)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) 3 adet vesikalık resim

 

DEVİR ALAN: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Satış noktası kiralık ise en az 5 yıllık kira kontratı yaparak besaş’a getirir.(Noter onaylı)

2 – Yönetim tarafından imzalanan sözleşmenin fotokopisi ile bayii adayı vergi levhası çıkartır.

3 – Satış noktasında Besaş’a ait demirbaş var ise, bunların bedeli kadar bayii adayından senet alınır.

4 – Sözleşmenin ve vergi levhasının fotokopisi ile Vakıflar bankası Cumhuriyet şubesinde DBS hesabı açtırarak 5000 TL peşin teminat yatırır.

5 – Yatırdığı paranın dekont’unu, vergi levhasının fotokopisini Besaş’a getirir.

6 – Besaş’ın göstereceği sağlık kuruluşunda sağlık tetkiklerini yaptırır.

7 – İlçe Tarım Müdürlüğüne vergi levhasının fotokopisi ile giderek, işletme kayıt belgesi çıkartır.

8 – Bayi adayı bütün işlemleri bitirdikten sonra ilgili belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alır.

9 – Evraklar tamamlandıktan sonra sevkiyat yapılır.

                                                                                                                    

BESAŞ EKMEK BAYİLİĞİ
YENİ BAYİLİK VERME İŞLEM SIRASI UYGULAMA YÖNTEMİ

 

MARKET TİPİ BAYİLER

 

MARKET TİPİ SATIŞ NOKTASI İÇİN

 

BAYİİLİK VERME ŞARTLARI:

1 – Bayilik istenen market, başka bir REYON TİPİ Besaş satış noktasına en az 500 metre mesafede olmalıdır.

2 - Bayilik istenen market, başka bir MARKET TİPİ Besaş satış noktasına mesafe şartı aranmamakla birlikte karar Besaş yönetimince saklı tutulmaktadır.

3 – Belirlenen noktanın 100 metre yakınında ekmek fırını olmamalıdır.

4 – Sevkiyatın yapılabilmesine uygun olmalıdır.

5 – Yukarıdaki şartları karşılamayan yerler için bayilik verilmez.

 

BAYİLİK İŞLEMLERİ: 1. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Bayii adayı, bayilik verme şartlarına haiz ise bayilik işlemleri için Besaş’a gelerek veya internet üzerinden www.besasekmek.com.tr  adresinden bayilik müracaat formu doldurur.

2 – Bayii adayına sevkiyat, siparişler, ekmek kuponu ve iadeler konusunda bilgilendirme yapılır.

2 – Besaş belirtilen adrese görevli personel göndererek inceleme yaptırır.

3 – İnceleme sonucunda yeni bayilik değerlendirme formu düzenlenerek üst yönetimin onayına sunulur.

4 – Olumsuz sonuçlanan müracaatlara, gerekçesi yazı ile adresine gönderilir.

5 – Olumlu sonuçlanan müracaatlara evrakları hazırlaması için yazılı ve sözlü bilgi verilir.

6 – Bayii adayına

6–Aşağıdaki evrakları hazırlayıp şirketimize teslim etmesinden sonra bayilik sözleşmesi hazırlanır.

a) İkametgâh (muhtarlıktan)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) 3 adet vesikalık resim

d) Vergi levhası fotokopisi

e) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi

f) İşletme kayıt belgesi fotokopisi

g) Oda faaliyet belgesi fotokopisi

h) Yazarkasa fişi (bedelsiz 1 adet)

7 – Hazırlanan sözleşme üst yönetime onaya çıkartılır.

8 – Onaylanan sözleşmenin fotokopisi bayii adayına verilir.

 

BAYİLİK İŞLEMLERİ: 2. AŞAMA İŞLEMLERİ

1 – Sözleşmenin ve vergi levhasının fotokopisi ile Vakıflar bankası Cumhuriyet şubesinde DBS hesabı açtırarak 5000 TL peşin teminat yatırır.

2– Yatırdığı paranın dekont’unu, Besaş’a getirir.

3 – İlçe Tarım Müdürlüğüne vergi levhasının fotokopisi ile giderek, işletme kayıt belgesi çıkartır.(Mevcut da yok ise)

4 - Evraklar tamamlandıktan sonra sevkiyat yapılır.