TARİHÇE
TARİHÇE
KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
 
Ekmeğin tarihi medeniyetlerin tarihi kadar eskidir. Ekmek, insanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesidir. Karbonhidrat ve Protein kaynağı olan ekmek, özellikle tahıla dayalı bir beslenmenin yaygın olduğu ülkemizde beslenme açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye'de, insanların gündelik hayatlarında tükettikleri enerjinin % 66'sı tahıllardan, bu oranın % 56'lık kısmı yalnız başına ekmekten karşılanmaktadır. Mayalı ekmek, ilk kez M.Ö. 1800 yıllarında Eski Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Mısırlıların, ekmeği zenginleştirilmek için ekmeğe bal, hurma gibi maddeler kattıkları tespit edilmiştir. Eski Mısır'da hemen her olayda ve törende ekmek, ekonomik katkısı açısından büyük nimet olarak kabul edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ekmek ve ekmekçilik hakkında çeşitli kanunlar çıkartılmıştır. Bu kanunların İlki İse; Sultan II. Bayazıd "Fermanı"yla yürürlüğe konan "Kanunname-i İhtisabı-ı Bursa" 'dır. Bu kanun dünyada "Standardizasyon" anlamındaki ilk uygulama olup, aynı zamanda bugünkü manada ilk "standart"dır. "Kanunname"nin ilk bölümü ekmekçilik esaslarına ayrılmıştır. Bu esaslarda ekmekçiliğin teftişi, ekmeğin fiyatlandırılması, kullanılan malzemenin kalitesi, gramajı gibi konular detaylı şekilde ele alınmıştır. Ekmek, günümüzde de vazgeçilmez bir besin olduğu için fırıncılık mesleği de, önemini artan şekilde korumaktadır. Çünkü ekmek; sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezidir. Ülkemizde, kişi başına günde ortalama 450 gram ekmek tüketilmektedir.
 
Bursa'da 1979 yılında tüm fırıncı esnafının grev yapması sonucu şehrimizin ekmek ihtiyacı çevre ilçe ve yakın illerden karşılanmıştır. Bursa'daki bu sıkıntıları önlemek ve kaliteli, sağlıklı, ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayıp aynı zamanda piyasadaki rekabet ortamını ve fiyat dengesini sağlamak amacıyla, o dönemde görev yapan yerel yöneticiler tarafından aynı yıl BESAŞ'ın kurulmasına karar verilmiştir.
 
KURULUŞUMUZ: BURSA EKMEK VE BESİN SAN. VE TİC A.Ş. ; 1.000.000 TL sermayeli, 9 (dokuz) kişi yönetim kurulu üyesi, 3 (Üç) kişi denetleme kurulu üyesinden oluşan yönetimi İle 13 Temmuz 1979 tarihinde Türk Ticaret Siciline kayıt yaptırılarak, Organize Sanayi Bölgesinde (mevcut yerinde) resmen kurulmuştur.
 
KURUCU YÖNETİM KURULUMUZ 
 
Mustafa ATAK (Başkan)     
 
Mustafa EROĞLU (Başkan Vekili)      Mustafa CAN (Başkan Vekili)      Sebahattin GÖBELEZ (üye)      Celal DIBIRDIK (Üye)                  Arif TAK (Ûye)            
 
  Ferit DOYURUR (Üye)            Nazif ERSÖZ (Üye)            İlhan ALTIN (Üye) 
 
                     
KURUCU DENETLEME KURULUMUZ  
 
          Adil EDESEN       Nurettin AŞAN      Yusuf K1RAYOĞLU
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ
 
Mustafa EROĞLU
1979-1980
 
Mustafa ATAK
1980-1981
 
Ekrem BARIŞIK
1981-1986
 
Ekrem BARIŞIK
1987-1989
 
Teoman ÖZALP
1989-1994
 
Erdem SAKER
1994-1999
 
Erdoğan BİLENSER
1999- 2004
 
Hikmet ŞAHİN
2004-2009
 
Recep ALTEPE
2009-201...
 
 
GENEL MÜDÜRLERİMİZ
 
Mustafa EROĞLU 
1982-1983
 
Yılmaz ILGAZ
1983-1986
 
Ahmet SEVİNECEK
1986-1989
 
Sebahattin YEDİKARDEŞ
1989-1989
 
Hilmi ÖZALPAY
1989-1994
 
Kazım KORKMAZ
1994-1999
 
Mesut SAĞIR
1999-2004
 
Cevat TULGARER
2004-2009
 
Bayram YILDIZ
2009-2010
 
Mustafa BEKTAŞ
2011-201...
 
FİZİKİ YAPIMIZ : Fabrika binası, mülkiyeti BESAŞ A.Ş. ye ait olan 13.500 m2 arsanın üzerine 3000 m2lik kapalı alan inşaat temeli 13 Mayıs 1980 tarihinde atılmış olup, 17 Nisan 1981 tarihinde bitirilmiştir. 2002 yılında 3500 m2 kapalı alan inşa edilerek toplam 6500 m2 kapalı alan olmuştur. 30 Temmuz 1981 tarihinde yüzde / yüz yerli üretimden oluşan 2 adet tünel bant sistemi kurularak üretime hazır hale getirilmiştir. 11 Aralık 1998 yılında 3. Tünel bant, 15 Mart 2002 yılında 4. Tünel bant, 21 Haziran 2010 yılında 5. Tünel bantlar hizmete sokulmuştur.
 
ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ : Bursa Büyükşehir Belediyesinin (% 67 oranında) iştiraki olarak, 250.000.000 TL Sermaye ile 400 kişi bireysel ortaklı, 38 tüzel kişi ortaklığıyla. Anonim Şirket olarak 19 Nisan 1982  yılında resmi üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2 vardiyalı çalışma sistemi ile günlük ortalama olarak 30.000 adet francala (bir çeşit) ekmek üretimi yaparak yıl boyunca % 40 kapasite ile üretim faaliyetini sürdürerek Bursa'nın 1982 yılında 250.000 civarında olan günlük ekmek tüketiminin % 12 ihtiyacını karşılamıştır. Bir günlük francala ekmek üretim kapasitesi 2 vardiya çalışma ile 96.000 olarak planlanmıştır. 2010 yılı itibarı ile 3 vardiyalı çalışma sistemi 600.000 adet ekmek ve ekmek çeşitleri üretim kapasitesine ulaştırılmıştır. 2011 yılında üretim alanı içerisinde AR-GE bölümü oluşturularak 20 çeşit ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapılmıştır. 2008 yılı itibari ile bayilerimizin gelir düzeyini yükseltmek için, un, mantı ve makarna olarak ticari ürün satışları yapılmaya başlanmıştır. 1982 yılında su ihtiyacı, için fabrikanın arka bahçesine 130 metre derinlikte ve dakikada 3 ila 4 m3 su kapasiteli sondaj kuyusundan karşılanmıştır. 2000 yılı itibari ile su ihtiyacı OSB. temin ettiği 1. Kalite su ile karşılanmaya başlanmıştır. Ekmekler Bursa Belediyesinin laboratuannda analiz edilmiştir. 1994 yılında Fabrika bünyesinde laboratuar oluşturularak un ve üretilen ekmeklerin analizleri yapılmaya başlanmıştır. 2008 yılında laboratuar için özel bölüm yaptırılmış ve gerekli ekipmanlar temin edilerek fabrikamıza giren tüm hammaddelerin ve üretilen ürünlerin analiz ve tetkikleri yapılmaya başlanmıştır. 1982 yılında fueloil vasıtasıyla ekmek pişirilirken, 1997 yılında doğalgaz sistemine geçilmiştir.
 
PAZARLAMA VE SEVKIYATIMIZ : 1982 yılında bir francala ekmek 400 gr. olarak 20 TL. satış fiyatı ile piyasaya arz edilmiştir. Ekmek sevki, 7 adet 3,5 tonluk Bedford kamyonet ile yapılmaya başlanmıştır. Ekmekler demir kasalara istiflenerek Bursa'nın muhtelif yerlerinde bulunan 10 adet, 1. Gürsu, 2. Keştel, 3. Ertuğruigazi, 4. Davutkadı, 5. Setbaşı, 6. Orhan camii yanı, 7. ivazpaşa, 8. Koğuk Çınar 9. Gülbahçe ve 10. Papaz çeşme gibi reyonlarda ve az miktarda marketlere cezaevi ve bazı resmi kurumlara ekmek vererek faaliyetlerini sürdürmüştür. 2000' li yıllardan itibaren üretim kapasitesi arttırılması sonucu müşteri portföyü genişletilmiştir. 2008 yılında fabrikanın hizmet kalitesini yükseltmek adına, fabrika girişine ekmek ve gıda ürünleri satış mağazası kurulmuştur. 13 Temmuz 2008 yılında 14 adet Mitsubishi kamyon alınarak araç filosu yenilenmiştir. 2002 yılı itibarı ile ekmeklerin müşteriye sunumu gıda kodeksine uygun plastik kasalardan yapılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda ekmek kasalarının hijyenik olması için 27 Eylül 2006 yılında kasa yıkama makinesi alınmış ve işletime sokulmuştur. 1982 yılından 1987 yılına kadar ekmek paralan, kesilen faturaların teslimi haftalık yapılmış olup tahsilattan şoförler tarafından yapılmıştır. 1987 yılından 2000 yılına kadar ekmek paralarının tahsilatı 3 tahsildar görevlendirilerek yapılmıştır. 2000 yılından itibaren tahsilatlar banka kanalıyla yapılmaya başlanmıştır. 2003 yılı itiban ile siparişlere göre irsaliyeli fatura kesilerek ekmek ile birlikte fatura teslimi yapılmaya başlanmıştır. Üretim için gerekli olan hammadde ve malzemeler piyasa araştırması yapılmadan rast gele yapılmıştır. 2004 yılı itiban ile alınacak hammadde ve malzemeler için Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde şartnameler hazırlanarak ihale yoluyla alımlar yapılmaya başlanmış olup, ihale kapsamı dışındaki alımlar ise piyasa araştırması sonucu gerçekleştirilmektedir.
 
İDARİ YAPIMIZ: 1982 yılında, 1475 sayılı iş kanununa göre işçi statüsünde ve çalışanlann özlük haklan BESAŞ'ın uhdesinde olmak üzere toplam 50 kişi de faaliyete başlanmıştır. Tüm personellerin ücretlerini 1984 yılına kadar Bölge Çalışma Müdürlüğünün tayin ettiği yüksek hakem kurulu belirlemiştir. Sendikal faaliyetler, 1984 yılında 46 personel sendika üyesi 31 idari kadro personeli olarak başlamıştır. 1994 yılında taşıma ve sepetleme İşi 45 personel İle özelleştirilmiştir. 2000 yılından itibaren güvenlik, hamaliye ve genel hizmet işleri özel firmalardan hizmet alımına başlanmıştır. 1982 yılında bilgisayar olmadığı için tüm muhasebe işleri el yazımı ile yapılmıştır. 1987 yılında muhasebe personeli için 4 adet bilgisayar alınmıştır. 2000 yılından itibaren tüm beyaz yakalı personele bilgisayar tahsis edilmiştir. 2002 yılından itibaren kalite yönetim sistemi gereği, yapılan işlerin daha etkin ve verimli olması için, üretim, sevkiyat, satın alma, muhasebe, kalite, teknik hizmetler ve personel birimleri oluşturularak yöneticileri belirlenmiştir. Aynı zamanda tüm yapılan işlerin iş analizi yapılarak görev tanımları oluşturulmuştur. 2002 yılı itibarıyla iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmeye başlanmış ve üretimde görev yapan tüm personele sağlık tetkikleri yapılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda tehlike arz eden bölümlere uyarı levhaları asılmaya başlanmıştır. 2011 yılında idari kadro ücret yönetmeliği oluşturulmuştur. 2012 yılında personel alımı yönetmeliği oluşturularak sınav ile personel alımı başlamıştır.
 
1. TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, 2002 yılında alarak yapılan tüm işlemleri sistematik hale getirmiş ve kalitesini tescil etmiştir. Fabrikanın vizyonu, misyonu, yönetim ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını belirlemiştir.
 
2. YANGIN YETERLİLİK BELGESİ 2003 yılında, İş Sağkğı ve Güvenliği kapsamında. Acil durumlarda fabrikanın can ve mal kaybını önlemek adına gerekli çalışmaları yaparak almıştır.
 
3. HELAL GIDA BBELGESİ'ni 2012 yılında alarak üretmiş olduğu ürünlerin her anlamda güvenliğini tescil ettirmiştir.
 
4. TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİ, 2012 yılında alarak güvenli gıda üretimini sistematik hale getirmiştir.
 
BESAŞ A.Ş. gibi güzide bir kuruluşu Bursa'ya kazandırdıkları için, kuruluşundan günümüze kadar katkısı olanlara, hizmet edenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara da Allahtan rahmet dileriz.
 
Besaş kurumsal kimliği doğrultusunda, ülkemizin gelişimi ve Avrupa Birliği ile entegrasyonunda önemli rol oynayacak olan gıda teknolojilerinin sağlklı üretim süreçlerinde etkinliğini arttırarak Bursa halkına hizmet vermeye devam edecektir.

 

BESAŞ AİLESİ  "