BESAŞ ÜRÜNÜ İLE ANI YAKALA
BESAŞ ÜRÜNÜ İLE ANI YAKALA

      BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin A.Ş.

  1. Fotoğraf Yarışması

          Doğal BESAŞ, Doğal İNSAN

Yarışma Şartnamesi

A-     Amaç – Konu

Çocuk yaşta başlayan doğallıktan uzak yazgımız… Çocuklukta başlayıp hayatımızda sırasıyla gerçekleşiyor doğal olmayan şeyler. Konserve mamalar, uzun ömürlü sütler, aylarca dayanan yoğurtlar, hiç küflenmeyen ekmekler, plastik materyaller, polyester kıyafetler ve daha bir çok sayısız kimyasalın ve tehlikenin içinde büyüyor ve yaşlanıyoruz.
İşte tam bu noktada Bursa insanının bir istisnası var. BESAŞ, katkısız ve doğal olarak ürettiği tüm ürünlerini Bursa halkına sunarken her zaman “Tek kârımız, sağlığınız” düşüncesi ile hareket ediyor.

BESAŞ olarak; “Doğal BESAŞ, Doğal İNSAN ” konulu bu fotoğraf yarışması ile hayatımızın herhangi bir anını bir BESAŞ ürünü ile birlikte yakalayan fotoğrafçıların yorumları ile katkısız, doğal gıdalar konusunda 36 yıldır Bursa halkına hizmet veren BESAŞ markasının katkısız üretim konusundaki hassasiyetini halkımıza anlatmayı amaçlıyoruz.

B- Yarışma Bölümleri

Yarışma Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

C- Genel Katılım Koşulları

1- Yarışma seçici kurul üyeleri ile düzenleyici kurum çalışanları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışma renkli sayısal kategoride olduğundan Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

5- Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz.

6- Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7- Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

8- Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9- Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

10-BESAŞ ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

D- Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar

1- Katılımcı, BESAŞ’a, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya katıldığı eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için BESAŞ’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak BESAŞ ve eser sahibinin olacaktır.

3- BESAŞ yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında, yayınladığı ya da yapımını üstlendiği basılı yayınlarda, web sitelerinde, iç sayfalarında ve basın yayın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, yarışmaya ait sergilerde, editoryal, ticari, reklam veya promosyon amacı ile düzenlenecek her türlü basılı ve sanal ortam duyurularında, her türlü kamusal ve özel alan reklam çalışmalarında, kurum araç giydirme çalışmalarında herhangi bir ödeme yapılmaksızın kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle BESAŞ’ ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

4- Ödül alan fotoğraflar BESAŞ’ ın  http://www.besasekmek.com .tr web sayfasında yayınlanacaktır.

5- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

6- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

E- Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

1- Yarışmaya amatör kategoride katılacak tüm yarışmacılar eserlerini 0 536 076 16 16 numaralı Whatsapp hattı üzerinden göndereceklerdir.

2- Yarışmaya profesyonel kategoride katılacak yarışmacılar, besasekmek@besasekmek.com.tr  mail adresi üzerinden e-posta yolu ile fotoğraflarını göndereceklerdir. Whatsapp üzerinden gelen tüm fotoğraflar amatör kategoride değerlendirilecektir.

3- Gönderilen fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

4- Yarışmaya katılacak profesyonel fotoğraflar, JPEG formatında (.jpg veya .jpeg uzantılı), kısa kenarı en az 2500 piksel boyutunda ve en fazla 15 Mb olmalıdır.

5- Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için BESAŞ sorumlu olmayacaktır.

F- Ödüller

PROFESYONEL YARIŞMACI ÖDÜLLERİ

Yarışma birincisi

: 3500 TL + 1 Yıllık ekmek kuponu(720 ekmek) + 1 Yıllık Süt kuponu (180 lt süt) + plaket

Yarışma ikincisi

: 2000 TL + 6 Aylık ekmek kuponu(360 ekmek) + 6 Aylık Süt kuponu (90 lt süt) + plaket

Yarışma üçüncüsü

: 1000 TL + 3 Aylık ekmek kuponu(180 ekmek) + 3 Aylık Süt kuponu (45 lt süt) + plaket

AMATÖR YARIŞMACI ÖDÜLLERİ

Yarışma birincisi

: 500 TL + 1 Yıllık ekmek kuponu(720 ekmek) + 1 Yıllık Süt kuponu (180 lt süt) + plaket

Yarışma ikincisi

: 300 TL + 6 Aylık ekmek kuponu(360 ekmek) + 6 Aylık Süt kuponu (90 lt süt) + plaket

Yarışma üçüncüsü

: 200 TL + 3 Aylık ekmek kuponu(180 ekmek) + 3 Aylık Süt kuponu (45 lt süt) + plaket

 

 

G- Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi : 08 Ekim 2016

Son Katılım Tarihi : 01 Aralık 2016 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09 Aralık 2016

Sonuçların Açıklanması : 11 Aralık 2016

Ödül Töreni ve Sergi : 22 Aralık 2016

H- Seçici Kurul (soyadı sırasına göre)

İsim Soyisim

İsim Soyisim

İsim Soyisim

 

 

 

H- Yarışma Sekreteryası

İsim Soyisim
Besaş Bursa Ekmek ve Besin A.Ş.
Balat Mh. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20-BURSA

E-posta

     : besasekmek@besasekmek.com.tr

Telefon

     : +90 444 44 11

Faks

     : +90 224 243 12 53